Monday, February 6, 2023
HomeKinh tế Kinh tế Việt Nam năm 2022: Phục hồi mạnh mẽ sau...

[Info] Kinh tế Việt Nam năm 2022: Phục hồi mạnh mẽ sau dịch bệnh

GDP tăng 8,02%, lạm phát được kiểm soát dưới 4% cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

GDP tăng 8,02%, lạm phát được kiểm soát dưới 4% cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments