Tuesday, February 7, 2023
HomeKinh tếLuật Đất đai (sửa đổi): Đề nghị kéo dài thời gian lấy...

Luật Đất đai (sửa đổi): Đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân

Hiện có 2 loại ý kiến khác nhau về thời gian lấy ý kiến nhân dân, 100% ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân.

Hiện có 2 loại ý kiến khác nhau về thời gian lấy ý kiến nhân dân, 100% ý kiến Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành đề nghị kéo dài thời gian lấy ý kiến nhân dân.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments