Monday, February 6, 2023
HomeKinh tếChuyển nguồn kinh phí năm 2021 của hai Tổng cục sang năm...

Chuyển nguồn kinh phí năm 2021 của hai Tổng cục sang năm 2023

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, UBTVQH thống nhất trình Quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định việc giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments