Tuesday, February 7, 2023
HomeKinh tếĐịnh hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội...

Định hướng xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022 – 2027”

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam việc định hướng xây dựng đề án cần bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lắp, lãng phí.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam việc định hướng xây dựng đề án cần bảo đảm tính khả thi, tránh trùng lắp, lãng phí.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments